Đây là trang tuyển dụng của Etpers.
Etpers là một công ty startup công nghệ trẻ đang nắm bắt các xu hướng mới và hoạt động tập trung trong 3 lĩnh vực:
E-Commerce, Mobile Apps và Digital Content.
Môi trường làm việc.
Học hỏi từ các công ty startup hàng đầu, môi trường làm việc tại Etpers đề cao sự tập trung, tốc độ, sáng tạo và tương trợ lẫn nhau nhằm đưa ra các sản phẩm chất lượng mang lại giá trị lớn cho người dùng.
Yếu tố con người.
Đội ngũ Etpers là những người có kinh nghiệm trong lĩnh vực startup công nghệ với tinh thần Entrepreneur và cách tư duy kiểu Hacker đậm nét. Chúng tôi mong muốn có thể làm việc với những người có cùng chí hướng và mục tiêu như vậy.

Web Designer

Tiêu chí

Ưu tiên

Hãy gửi ngay CV và Portfolio của bạn về địa chỉ email: ninh@etpers.com.

Web Developer (C#, PHP & Python)

Tiêu chí

Ưu tiên

Hãy gửi ngay CV và các dự án bạn đã tham gia về địa chỉ email: ninh@etpers.com.

iOS / Android Developer

Tiêu chí

Ưu tiên

Hãy gửi ngay CV và các dự án bạn đã tham gia về địa chỉ email: ninh@etpers.com.

Giới thiệu

Etpers là một công ty startup công nghệ trẻ đang nắm bắt các xu hướng mới và hoạt động tập trung trong 3 lĩnh vực: E-Commerce, Mobile Apps và Digital Content.

Nếu muốn tham gia cùng chúng tôi, hãy gửi ngay CV và thông tin về các dự án bạn đã tham gia tới địa chỉ email: ninh@etpers.com.